Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá

Bế mạc kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị: của đại biểu HĐND tỉnh, của người trả lời chất vấn, thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh

Văn bản mới

Văn bản - Nghị quyết

Thông báo số 26/TB-HĐND, ngày 9/12/2020 về Kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/12/2020

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Quyết định số 13 ngày 17/11/2020 Triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/11/2020

Quyết định Triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Kế hoạch số 162 KH-HĐND, ngày 02/11/2020 V/v Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/11/2020

Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Thông báo số 21, ngày 27/10/2020 về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/10/2020

Thông báo về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Kế hoạch số 156 ngày 27/10/2020 về Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/10/2020

Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Thông báo số 20/TB-HĐND, Về kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 01/09/2020

Thông báo về Kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem chi tiết Tải về

Quyết định số 08/QĐ-HDND Triệu tập kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/08/2020

Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Kế hoạch số 109/KH-HĐND về việc Tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2020

Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy 17/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ cầu Vàng đến cầu Gai) 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tập trung phía Nam trụ sở UBND xã Nam Dương và san lấp mặt bằng để xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhà làm việc phòng chống phản động - khủng bố, nhà làm việc phòng an ninh chính trị nội bộ, nhà huấn luyện võ thuật quân sự và sân điều lệnh thể thao Công an tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 82/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định (đoạn nối từ Tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong) 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 80/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, thành phố Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 79/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 57B huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối từ QL21 (cầu Ốc) đến QL21B, thành phố Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp đường Khang - Thuận, huyện Trực Ninh 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung quy mô đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488C, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh NĐ 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 74/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trại thực nghiệm công nghệ cao giống gia súc, gia cầm đặc sản Hải Sơn 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 72/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng, thành phố NĐ 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 70/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Nam Trực 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thái Hải, huyện Nam Trực 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 68/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường An Quang, huyện Nam Trực 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, TP Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường mầm non thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án kiên cố hóa kênh Hải Ninh, Hải Ninh 21, Hải Ninh 23, kênh CC5 Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hoàn trả các công trình giao thông, công trình điện khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hoàn trả các công trình thủy lợi khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017- 2020 đến hết năm 2021. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 58/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Nam Định 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh NĐ 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh NĐ 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh NĐ khi thực hiện nhiệm vụ. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh NĐ. 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh, Về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Tây Đông Mạc, thành phố Nam Định 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đông Đông Mạc, thành phố Nam Định 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, Về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ) 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020 03/09/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 33/NQ-HDND, Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 32/NQ-HDND, Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-HDND, Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/NQ-HDND, Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/NQ-HDND, Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/NQ-HDND, Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Biểu đính kèm Nghị quyết số 27/NQ-HĐND 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/NQ-HDND, Về việc thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Điṇh; Điều chỉnh giảm diện tích và hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 26/NQ-HDND, Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020 14/07/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2018 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2018 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc công bố danh mục Nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2017 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Thành lập Đoàn giám sát “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016” 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, ngày 10/7/2017 Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc điều chỉnh chuyên đề giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc công bố danh mục Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thi hành 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 34/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị định số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Ninh Cường Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi đất nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2017 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về việc Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết sô 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2017 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-TTHĐND ngày 03/08/2016 Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của thường trực HĐND 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Ban hành Quy chế hoạt động HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Lộc khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn, các huyện thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu y tế xã , phường , thị trấn và 1 số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ HĐLĐ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2016 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 Đặt tên, đổi tên đường phố, và công trình công cộng tp Nam Định 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thu phí sử dụng đường bộ với xe mô tô trên địa bàn Nam Định và phân cấp sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 18/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về việc phê chuẩn phê chuẩn Phó Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XVIII, nhiệm kỳ2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 bãi bỏ Nghị quyết 132/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Kinh tế- Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 11/NQ-TTHĐND ngày 23/6/2016 về việc phê chuẩn danh sách ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 10/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 09/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 08/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 07/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 06/NQ-TTHĐND ngày 1/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 04/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 05/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Chánh văn phòng HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 3/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 1/NQ-TTHĐND ngày 16/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vụ Bản khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 26/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 25/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-TTHĐND ngày 29/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nam Trực khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 về việc ban hành quy chế làm việc tạm thời của thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 12/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết kỳ họp thứ 13 -Kỳ họp bất thường- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết kỳ họp thứ 12 - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 46/NQ-HDND Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2019-2021 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 45/NQ-HDND Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 44/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài (đoạn từ đường Thanh Bình đến khu đô thị Mỹ Trung) và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 43/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 42/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 487B, tỉnh Nam Định 11/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 37/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 41/NQ-HDND Về việc chấp thuận cơ cấu nguồn vốn và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 40/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

NGhị quyết số 39/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Quần Vinh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (giai đoạn 1) 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 36/NQ-HDND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 34/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 33/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê tả sông Đào từ K18+656 đến K30+073 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 32/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng và đê tả sông Đào, thành phố Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/NQ-HDND Về việc chấp thuận cơ cấu nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/NQ-HDND Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về việc chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Danh mục Nghị quyết 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Bãi bỏ Nghị quyết số 43/2017/NQ - HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường gom, đường vào khu công nghiệp Mỹ Trung, tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, kiên cố kênh Cát Xuyên (tuyến chính), thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển hạ tầng khung Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016 - 2020 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Về việc cấp bổ sung vốn năm 2019 để thực hiện đúc tượng cố Tổng Bí thư Trường Chinh (phần mỹ thuật) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Thông qua bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2109 Quy định mức phân bổ, nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 Về phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 Về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định; điều chỉnh diện tích, tên chủ đầu tư, tên dự án trong danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 về việc điều chỉnh giảm biên chế công chức QLHCNN; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viêm mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, năm 2019 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ 9 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm phía Nam thành phố Nam Định-đoạn nối từ tỉnh lộ 490C đến vị trí giao với đường dẫn cầu Tân Phong 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

9. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trực Đại-Trực Thái, huyện Trực Ninh 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Lưu Hữu Phước kéo dài - đoạn từ đường Thanh Bình đế khu đô thị Mỹ Trung-và khu tái định cư Liên Hà 1, phường Lộc Hạ thành phố Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488C huyện Nghĩa Hưng 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc hủy bỏ dự án trong danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được HĐND tỉnh thông qua, chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc Chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng cụm khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Nam Định; Bổ xung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

1.Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 về việc miễm nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 10/06/2020

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 35/NQ-HDND Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường du lịch Thịnh Long, huyện Hải Hậu (đoạn nối từ QL21 đến đường trục chính khu du lịch) 29/10/2019

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung thôn Đào Thượng, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Thái, huyện Trực Ninh 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, kiên cố kênh Cát Xuyên 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Về chủ trương điều chỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy Nông huyện Vụ Bản 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trương dầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v sửa đổi, bổ xung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh Nam Định 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Sửa đổi, bổ xung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Nam Định. 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Thông qua quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Thông qua quy hoạch vùng huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Thông qua quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v tán thành chủ trương thành lập phường Lộc Hòa, phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở GD công lập thuộc hệ thống GD quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Thông qua thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020....năm 2019 trên địa bàn tỉnh 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua , chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất:...năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Giao biên chế công chức QLHCNN trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v QĐ dự toán thu, chi, phân bổ ngân sách, đầu tư công... 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 V/v Phê chuẩn tổng quyết toán nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Nam Định năm 2019 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 V/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 V/v xác nhận kết qủa bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 V/v Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018 V/v miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 13/12/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 09/NQHĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Nam Định năm 2018 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 5/7/2018 về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 về việc ban hành về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 06//2018 về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp;... 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 6/7/2018 về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 vể việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 06/7/2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 05/03/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 31/NQ-TTHĐND ngày 30/6/2016 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 05/03/2018

Xem chi tiết Tải về

Nghị quyết số 13/NQ-TTHĐND ngày 28/6/2016 về việc ban hành quy chế làm việc tạm thời của thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII nhiệm vụ 2016-2021 05/03/2018

Xem chi tiết Tải về

Thống kê truy cập

  • Đang online: 19
    Tuần này: 1265
  • Trong tháng: 18796
    Tất cả: 1126869

Liên kết website