Lịch công tác   ||     Sơ đồ site

Tổng số: 61
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông báo Số 56/TB-HĐND 08/12/2017 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Báo cáo số 36/BC - VHXH 24/11/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban VHXH HĐND Trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Báo cáo số 37/BC-HĐND 24/11/2017 Báo cáo Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải về
Báo cáo số: 15/BC-KTNS 26/06/2017 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Tải về
Báo cáo số: 11 /BC-BPC 23/06/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Báo cáo số: 102 /BC-UBND 15/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay Tải về
Quyết định số 13/QĐ-HĐND 12/06/2017 Triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Báo cáo số: 77/BC-UBND 30/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay Tải về
Báo cáo số: 78/BC-UBND 30/05/2017 Kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay Tải về
Quyết định số: 09/QĐ-KTNS 20/04/2017 Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định" Tải về
1234567


Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định:
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: 02283.848302 - Fax
: 02283.849248
Email: webhdnd.namdinh@gmail.com