Lịch công tác   ||     Sơ đồ site

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 137
  • Trong tuần: 2071
  • Tất cả: 114428
Lượt xem: 416
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XVIII - NHIỆM KỲ 2016 - 2021
THONG BAO Ket qua ky hop thu 4 (chinh thuc).doc


THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XVIII,

nhiệm kỳ 2016 - 2021

––––––––––––––––

Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 7 năm 2017, HĐND tỉnh khoá XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ tư. Về dự kỳ họp có các vị Đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

1. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo:     

a) Các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuốinăm 2017; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại,tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017; những nội dung công việc phát sinh từ kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh đến nay đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh triển khai thực hiện; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp ba HĐND tỉnh đến nay; kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh; kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2016.     

b) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: kết quả công táccủa Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giám sát các chuyên đề: “Thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định”,  “Công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện”, “Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân”; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.

c) Các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự, Thanh tra, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.    

d) Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về: kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2017.  

2. Kỳhọp đã nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

3. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình các đề án, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp.  

4. Nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

5. Các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

6. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh.

7. Kỳ họp đã tiến hành thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 01 đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác về Trung ương; miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 ủy viên UBND tỉnh do có sự thay đổi trong công tác tổ chức, cán bộ.

8. Kỳ họp đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn:  

Thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Cục trưởng Cục thuế tỉnh trả lời về nguyên nhân thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt thấp và giải pháp thực hiện thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2017. Giám đốc Sở Công thương trả lờivề việc quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm sạch ở các siêu thị, cửa hàng. Chủ tịch UBND thànhphố Nam Định trả lời chất vấn về thực trạng giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời về vấn đề thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế. Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về thực trạng và phương hướng giải quyết tìnhtrạng các trường mầm non trên địa bàn tỉnh ký hợp đồng lao động ngắn hạn với giáo viên nhưng lại không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho những giáo viên này. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời về việc ứng dụng và nhân rộng các đề tài khoa học từ cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị đã được Sở Khoa học và Công nghệ trao giải. Giám đốc Sở Xây dựng trả lời về thực trạng và giải pháp giải quyết “quy hoạch treo” trên địa bàn thành phố Nam Định.Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời chất vấn về giải pháp thực hiện 03 vấn đề: cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn, tích tụ đất đai trong nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.     

9. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình và làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, thể hiện sự quyết tâm củaUBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.
10. HĐND tỉnh đã thảo luận thông qua 26 Nghị quyết:
- Về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Huy Cận.

- Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Viết Thiệu và ông Nguyễn Quang Ngọc.

- Về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Nguyên Dự và ông Đinh QuangTrung.

- Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

- Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường,đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tại phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm ytế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

-Công bố danh mục Nghị quyết do HĐND tỉnh Nam Định ban hành hết hiệu lực thihành.

-Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hàng năm, thời gian giao dự toán ngân sách địa phương củaỦy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên.

- Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉtiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, năm 2007.

- Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh.

- Thành lập Đoàn giám sát “Tiến độ thực hiện và việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch đối với các dự án xây dựng khu đô thị, khu tái định cư và các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từ 01/7/2004 đến 31/12/2016”.

- Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Nghị quyết được thông qua đều đúng thẩm quyền, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sát với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

11. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh,các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố  sớm triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo tính khả thi và hiệu quả; phát huy những kết quả đạt được; khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, quân và dân toàn tỉnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017./.Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định:
Địa chỉ : Số 57 Đường Vị Hoàng- Thành phố Nam Định
Điện thoại: 02283.848302 - Fax
: 02283.849248
Email: webhdnd.namdinh@gmail.com