Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai kế hoạch giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

14/06/2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; Thông báo số 03/TB – HĐND ngày 22/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình kỳ họp thứ chín và Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 22/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công nhiệm vụ giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 123/HĐND-KTNS ngày 04/6/2019 để giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh.

Ngày 13/6/2019, Đoàn giám sát do đồng chí Trịnh Minh Đức – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí thành viên đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Giao thông vận tải nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2019 của đơn vị và thẩm tra Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết về “Quy định mức phân bổ, nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông”.

 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trình bày báo cáo

Sau khi lãnh đạo Sở Giao thông vận tảibáo cáo của kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2019, Đoàn giám sát đã đề nghị và được lãnh đạo Sở trao đổi làm rõ hơn một số nội dung như: công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông; việc hoạt động trở lại của trạm thu phí BOT Mỹ Lộc; công tác xử lý xe quá khổ, quá tải và công tác khám sức khỏe định kỳ của đội ngũ lái xe; quy trình cấp phép hoạt động bến thủy nội địa; tiến độ thực hiện các dự án giao thông quan trọng của tỉnh… Việc nghe về kết quả hoạt động của ngành giao thông vận tải giúp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có thêm thông tin để phục vụ thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Nam Định.

Đối với đề án, dự thảo nghị quyết về “Quy định mức phân bổ, nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông”, các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra một số nội dung cần bổ sung làm rõ trong Đề án như:căn cứ và tính hợp lý về phương án quy định về mức phân bổ từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; thời gian Nghị quyết có hiệu lực và tên đề án cần điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng chí Trịnh Minh Đức – Trưởng Đoàn giám sát
            phát biểu kết thúc cuộc giám sát tại Sở Giao thông – Vận tải

           Tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, lãnh đạo của Sở đã giải trình cụ thể, chi tiết các vấn đề mà Đoàn còn vướng mắc. Đối với những nội dung còn chưa hợp lý, cần bổ sung, Sở sẽ tham mưu với UBND tỉnh để điều chỉnh và gửi lại đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất            

Thống kê truy cập

  • Đang online: 42
    Tuần này: 3271
  • Trong tháng: 20802
    Tất cả: 1128875

Liên kết website