Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

06/12/2019

          Sáng 5-12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 để thảo luận, xem xét, thông qua báo cáo kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

 Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Phát biểu khai mạc kỳ họp

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thống nhất phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các ngành trong khối nội chính; xem xét thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác cán bộ… Để kỳ họp đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao trách nhiệm, trí tuệ, tập trung thảo luận thấu đáo các vấn đề, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh ban hành những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, đi vào cuộc sống (Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp đăng số báo hôm nay).

Sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Toàn văn báo cáo đăng số báo hôm nay).

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; trong đó nêu rõ: Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo luật định. Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc thẩm tra, giám sát. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố…

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đạt được trong năm 2019. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung giải quyết một số vấn đề: Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về xây dựng phát triển thành phố Nam Định; tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến đầu tư; tập trung chỉ đạo từng bước thực hiện các đề án, hợp phần xây dựng đô thị thông minh theo tinh thần Nghị quyết 52 ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020 (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Tiếp theo phiên họp buổi sáng, kỳ họp nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày các báo cáo: Kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh đến nay; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh đến nay. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 

Phiên họp buổi chiều, kỳ họp nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019”. Các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo tại kỳ họp. Các ngành: Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020. Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh trình bày các đề án, dự thảo nghị quyết gồm: Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Nam Định; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước tỉnh Nam Định; Cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu tại các điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường huyện nối từ đê tả Đáy đến đường 57B huyện Ý Yên và dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Khánh - Liên Bảo, huyện Vụ Bản; Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành; Phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định; Bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024; Hủy bỏ một số công trình dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn và kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040; Giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020; Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu tiến hành chia tổ thảo luận.

Ngày 6-12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về các nội dung: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các báo cáo, đề án, tờ trình; Xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh do HĐND tỉnh bầu./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

Các bài viết khác

Thống kê truy cập

  • Đang online: 72
    Tuần này: 5947
  • Trong tháng: 8549
    Tất cả: 997046

Liên kết website