Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ tám, nhiệm kỳ 2016-2021

30/10/2020

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ tám được tổ chức tại huyện Xuân Trường với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND”. Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;Bùi Văn Hảo, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Xuân Trường.

 Tham dự Hội nghị còn có Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND các huyện Giao Thủy, Vụ Bản, Nam Trực; Văn phòng HĐND - UBND các huyện Mỹ Lộc, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên và thành phố Nam Định.Theo báo cáo, từ tháng 11/2019 đến nay, hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố đãthực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Công tác tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ, công khai, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động thẩm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu là những vấn đề được cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được chú trọng, mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri, đảmbảo thiết thực hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện được ban hành phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và được triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số HĐND huyện, đại biểu chuyên trách chưa đảm bảo về số lượng nên đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; Một số đại biểu chưa dành thời gian nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến cụ thể vào các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết tại các kỳ họp của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện; một số đại biểu HĐND huyện chưa tham gia đầy đủ việc tiếp xúc cử tri với địa phương nơi mình ứng cử; nghiệp vụ, kỹ năng giám sát của các thành viên tham gia Đoàn giám sát còn hạn chế nên chất lượng giám sát chưa cao; một số thành viên các Ban, tổ đại biểu HĐND chưa tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban và của Tổ đại biểu; Một số đại biểu HĐND còn nể nang, ngại va chạm trong hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, chủ yếu tập trung vào các đại biểu hoạt động chuyên trách; Một số huyện việc tổng hợp, phân loại, trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao, thiếu kiểm tra, xem xét kết luận;Một số huyện, việc giám sát giải quyết những nội sung sau chất vấn, kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân chưa được thường xuyên; các hoạt động của HĐND tỉnh như hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, khảo sát bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa tại hội nghị.

 Dưới sự điều hành của Chủ tọa, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố trong thời gian qua cũng nhưnhững ý kiến thảo luận tại hội nghị. Hiệu quả hoạt động giám sát được nâng cao đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố. Đồng chí Chủ tịchHĐND tỉnh đề nghị: HĐND các cấp cần xem xét, làm rõ những nguyên nhân để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đề ra nhiều giải pháp mới để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn tham gia HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Thông qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HÐND tỉnh với Thường trực HÐND các huyện, thành phố lần này kỳ vọng rằng các cơ quan, đại biểu sẽ tiếp thu được nhiều ý kiến hay, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử./.

Hồng Khanh

Thống kê truy cập

  • Đang online: 14
    Tuần này: 1311
  • Trong tháng: 18842
    Tất cả: 1126915

Liên kết website