Công tác tham mưu, phục vụ của cơ quan văn phòng HĐND tỉnh đối với hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

21/06/2019

        Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo, công chức, nhân viên cơ bản đã tích cực chủ động trong công việc, tăng cường công tác trao đổi thông tin, chịu khó nghiên cứu văn bản pháp luật để nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc cho HĐND và các cơ quan của HĐND tỉnh..

Trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, Văn phòng đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh quyết định một số nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để chuẩn bị công tác tổ chức kỳ họp thứ 9, Văn phòng HĐND tỉnh đã sớm ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng để tham mưu, giúp việc phục vụ kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh.

          Đồng chí Bùi Trung Kiên, Chánh văn phòng HĐND tỉnh 
                     Phát biểu tại cuộc họp văn phòng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng đã chủ động, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị để bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, chất lượng công tác đại biểu HĐND tỉnh và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT). Trước khi các đại biểu TXCT, Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố để chuẩn bị về kinh phí hỗ trợ điểm TXCT, tài liệu cho các đại biểu và tổng hợp về thời gian, địa điểm TXCT để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Kết thúc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu, Văn phòng đã tham mưu, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, báo cáo đã có sự chọn lọc, biên tập kỹ lưỡng, phân loại theo từng lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết. 

Trong hoạt động thẩm tra, giám sát, Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 03 chuyên đề; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, việc thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành các Quyết định của UBND tỉnh và các Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố...; thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, thứ chín HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng HĐND tỉnh còn tham mưu, phục vụ  cho Thường trực HĐND tỉnh trong các hoạt động như: tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; 08 phiên họp của Đảng đoàn và của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Hội nghị tập huấn về kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Hội nghị giao ban và trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ sáu tại huyện Nghĩa Hưng; phối hợp với VNPT triển khai phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động của HĐND tỉnh; phục vụ các Đoàn công tác của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh...các hoạt động trên diễn ra đảm bảo hiệu quả, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. 

Trong thực tế hiện nay các đại biểu HĐND tỉnh chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn được giao thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trình độ kỹ năng, kinh nghiệm am hiểu các lĩnh vực hoạt động của HĐND cũng khác nhau. Để HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ, ngoài sự nỗ lực cố gắng của mỗi đại biểu không thể thiếu sự đóng góp của cơ quan Văn phòng, nhất là các phòng chuyên môn giúp việc cho Thường trực HĐND, Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND trong việc tham mưu nghiên cứu văn bản, chuẩn bị tài liệu, đề xuất ý kiến, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động…Để làm tốt công việc trên đòi hỏi công tác tham mưu cần chủ động, sáng tạo, đổi mới sẽ góp phần giúp cho HĐND quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền đúng với các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.  

Thống kê truy cập

  • Đang online: 19
    Tuần này: 8143
  • Trong tháng: 114375
    Tất cả: 967828

Liên kết website