Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XX

25/09/2020

Chiều 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thực hiện các nội dung: Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XX.
 
Toàn cảnh đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 53 đồng chí (giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, tiêu chuẩn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15-8-2019 và Quy định số 1230-QĐ/TU ngày 15-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ phải đảm bảo về chất lượng, số lượng, phấn đấu đạt tỷ lệ khoảng 10% cán bộ trẻ dưới 40 tuổi (5 hoặc 6 đồng chí), 15% cán bộ nữ  trở lên (7 hoặc 8 đồng chí), bảo đảm có 3 độ tuổi (10% dưới 40 tuổi, 40-50% từ 40 đến 50 tuổi, còn lại trên 50 tuổi); trong nhiệm kỳ phải đảm bảo đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đảm bảo cơ cấu, chất lượng theo quy định của Trung ương.


Các đại biểu thảo luận đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại tổ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chuẩn bị gồm 59 đồng chí để Đại hội bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).Sau khi nghe báo cáo Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tiến hành thảo luận theo tổ tại hội trường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Sau phần tham luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Kết quả Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Chiều tối cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025./. 
                                                                                                                                         Nguồn: 
http://baonamdinh.com.vn/

 

Thống kê truy cập

  • Đang online: 20
    Tuần này: 1267
  • Trong tháng: 18798
    Tất cả: 1126871

Liên kết website