Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
14/TB-HĐND 23/06/2016 Thông báo Số 14 /TB-HĐND ngày 23/6/2016 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016 Tải về
101/KH-HĐND 29/06/2016 Kế hoạch số 101/KH-HĐND ngày 29/6/2016 Giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về
104/KH-HĐND 29/06/2016 Kế hoạch số 104/KH-HĐND ngày 29/6/2016 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Tải về
13/BC-HĐND 15/07/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Trình tại kỳ hợp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
23/TB-HĐND 01/08/2016 Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 01/8/2016 Về nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
38/NQ-TTHĐND 03/08/2016 Nghị quyết số 38/NQ-TTHĐND ngày 03/8/2016 Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực HĐND Tải về
19/QĐ-KTNS 22/08/2016 Quyết định số 19/QĐ-KTNS ngày 22/8/2016 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2016" Tải về
16/BC-HĐND 21/10/2016 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn 2011 - 2016 Tải về
23/BC-HĐND 15/11/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ hai đến trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về
22/BC-HĐND 22/11/2016 Báo cáo số 22/BC-HĐND ngày 22/11/2016 Kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 Tải về
30/BC-HĐND 05/12/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Trình tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
29/BC-HĐND 05/12/2016 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tải về
28/BC-HĐND 08/12/2016 Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 08/12/2016 Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ nhất đến kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII Tải về
Kế hoạch số: 58/KH-HĐND 14/04/2017 Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định" Tải về
Quyết định số: 09/QĐ-KTNS 20/04/2017 Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định" Tải về
Báo cáo số: 78/BC-UBND 30/05/2017 Kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay Tải về
Báo cáo số: 102 /BC-UBND 15/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay Tải về
Báo cáo số 15/BC-KTNS 26/06/2017 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách trình tại kỳ họp Thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII Nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo Số 56/TB-HĐND 08/12/2017 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Thông báo Số 56/TB-HĐND 08/12/2017 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HDND tỉnh về "Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu thuộc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý" Trừ sự nghiệp Y tế, sự nghiệp GD-ĐT Tải về
Quyết định số 07/HĐND-KTNS 10/04/2018 Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện nội dung quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ do cấp tỉnh và huyện quản lý, giai đoạn 2011 – 2018" Tải về
Kế hoạch số 66/HĐND-KTNS 13/04/2018 Kế hoạch giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện nội dung quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thông đường bộ do cấp tỉnh và huyện quản lý, giai đoạn 2011 – 2018” Tải về
Kế hoạch số 105/HĐND-KTNS 25/05/2018 Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ sáu của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo số 113/BC-UBND 06/06/2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo giám sát của Ban KTNS HĐND tỉnh về tình hình thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý Tải về
Báo cáo số 123/BC-UBND 08/06/2018 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát về công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Tải về

Thống kê truy cập

  • Đang online: 2
    Tuần này: 2796
  • Trong tháng: 20327
    Tất cả: 1128400

Liên kết website