Tìm kiếm nâng cao
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
16/TB-HĐND 27/06/2016 Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 27/6/2016 Dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
15/QĐ-HĐND 29/06/2016 Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 29/6/2016 Triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
01/HD-HĐND 05/07/2016 Hướng dẫn số 01/HD-HĐND ngày 05/7/2016 một số nội dung tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
21/TB-HDND 05/07/2016 Thông báo số 21/TB-HDND ngày 05/7/2016 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
20/TB-HDND 05/07/2016 Thông báo số 20/TB-HDND ngày 05/7/2016 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
19/TB-HDND 05/07/2016 05/07/2016 Trích yếu nội dung Thông báo số 19/TB-HDND ngày 05/7/2016 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
18/TB-HDND 05/07/2016 Thông báo số 18/TB-HDND ngày 05/7/2016 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 Tải về
09/BC-HĐND 12/07/2016 Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 12/7/2016 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Tải về
10/BC-HĐND 14/07/2016 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Tải về
124/CV-HĐND 18/07/2016 Công văn số 124/CV-HĐND ngày 18/7/2016 Về việc thực hiện chế độ chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND huyện, phường Tải về
22/TB-HĐND 25/07/2016 Thông báo số 22/TB-HĐND ngày 25/7/2016 Kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
24/TB-HĐND 05/08/2016 Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 05/8/2016 Về nội dung phiên chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
150/KH-HĐND 26/08/2016 Kế hoạch số 150/KH-HĐND ngày 26/8/2016 Giám sát 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh Tải về
21/QĐ-HĐND 05/09/2016 Quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 05/9/2016 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép khai thác khoáng sản; thực trạng khai thác khoáng sản tại các tuyến sông và mở bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng tại các bãi sông trên địa bàn tỉnh” Tải về
26/TB-HĐND 05/09/2016 Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 05/9/2016 Kết quả Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
35/TB-HĐND 20/10/2016 Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 20/10/2016 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
217/KH-HĐND 21/10/2016 Kế hoạch số 217/KH-HĐND ngày 21/10/2016 Về việc tổ chức tập huấn cho Thường trực, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố Tải về
142/BC-UBND 25/10/2016 Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 25/10/2016 Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII đến nay Tải về
234/KH-HĐND 04/11/2016 Kế hoạch số 234/KH-HĐND ngày 04/11/2016 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Tải về
35/QĐ-HĐND 21/11/2016 Quyết định số 35/QĐ-HĐND ngày 21/11/2016 Triệu tập kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
38/TB-HĐND 15/12/2016 Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 15/12/2016 Kết quả kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
39/TB-HĐND 28/12/2016 Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 28/12/2016 Về nội dung phiên chất vấn tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
02/QĐ-HĐND 09/01/2017 Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Nam Định về "Thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định" Tải về
12/KH-HĐND 20/01/2017 Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nam Định” Tải về
Quyết định số 13/QĐ-HĐND 12/06/2017 Triệu tập kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Báo cáo số 37/BC-HĐND 24/11/2017 Báo cáo Công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải về
27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉn Tải về
Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Tải về
Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Tải về
Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Tải về
Kế hoạch số 27/KH-HĐND ngày 02/3/2018 02/03/2018 Phụ lục Tải về
Thông báo số 08/TB-HĐND 21/05/2018 Thông báo dự kiến chương trình và phân công nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 115/KH-HĐND 01/06/2018 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh Tải về
Quyết định số 08/QĐ-HĐND, ngày 12/6/2018; Quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 12/06/2018 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Công văn số 134/HĐND-TT, ngày 02/7/2018 v/v chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh 02/07/2018 Về việc chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tải về
Thông báo số 12/TB-HDND, ngày 09/7/2018 về kết quả kỳ họp 6 HĐND tỉnh khoá XVIII 09/07/2018 Thông báo kết quả kỳ họp 6 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 150/KH-HĐNDN ngày 18/7/2018 về Công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014-2018 18/07/2018 Giám sát chuyên đề của TT HĐND tỉnh về Công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014-2018 Tải về
Công văn số 322/UBTVQH-CTĐB, ngày 02/10/2018 về tham khảo việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 02/10/2018 Tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu Tải về
Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQU14, ngày 02/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp 02/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 201/KH-HĐND, ngày 11/10/2018, v/v Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu 11/10/2018 Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 7 HĐND khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 17, ngày 22/10/2018, dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII 22/10/2018 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 18, ngày 22/10/2018, về phân công nhiệm vụ giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XVIII 22/10/2018 Thông báo Phân công nhiệm vụ giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số: 222/KH-HĐND, ngày 26/10/2018, về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XVIII 26/10/2018 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Thông báo số 23/TB-HĐND, ngày 10/12/2018 về Kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII 10/12/2018 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7, Khóa XVIII HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 04/TB-HĐND, ngày 22/5/2019 về việc phân công nhiệm vụ giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII 22/05/2019 Thông báo số 04/TB-HĐND, ngày 22/5/2019 về việc phân công nhiệm vụ giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Quyết định số 09/QĐ-HĐND, ngày 24/5/2019, Triệu tập kỳ họp thứ tám-kỳ họp bất thường-HĐND tỉnh khóa XVIII 24/05/2019 Quyết định số 09/QĐ-HĐND, ngày 24/5/2019, Triệu tập kỳ họp thứ tám-kỳ họp bất thường-HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 116/KH-HĐND, ngày 0/5/2019 về việc Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII 30/05/2019 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Quyết định số: 10/QĐ-HĐND, ngày 17/6/2019 của HĐND tỉnh Triệu tập kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 17/06/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 07/TB-HĐND, ngày 11/7/2019 về Kết quả kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11/07/2019 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 10/TB-HĐND, ngày 30/7/2019 về nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh 30/07/2019 Thông báo về nội dung thảo luận tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Kế hoạch số 195/KH-HĐND, ngày 10/10/2019 về tổ chức kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 10/10/2019 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 17/TB-HĐND, ngày 11/10/2019 về việc Điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 11/10/2019 Thông báo số 17/TB-HĐND, ngày 11/10/2019 về việc Điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Quyết định số 18/QĐ-HĐND, ngày 16/10/2019, Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII 17/10/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 215/KH-HĐND, ngày 22/10/2019 của HĐND tỉnh về Tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 23/10/2019 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 10/TB-HĐND về Kết quả kỳ họp thứ mười - kỳ họp bất thường-HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 31/10/2019 Thông báo số 10/TB-HĐND về Kết quả kỳ họp thứ mười -kỳ họp bất thường- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 10/TB-HĐND về Kết quả kỳ họp thứ mười - kỳ họp bất thường-HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 31/10/2019 Thông báo số 10/TB-HĐND về Kết quả kỳ họp thứ mười -kỳ họp bất thường- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 234/KH-HĐND, ngày 01/11/2019 về việc Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 01/11/2019 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳhọp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Báo cáo số 264/BC-HĐND ngày 04/11/2019 về Kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh 04/11/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo số 265/BC-HĐND ngày 04/11/2019 về Kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh 04/11/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo số 266/BC-HĐND tỉnh ngày 04/11/209 về Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh 04/11/2019 Báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Tải về
Báo cáo ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 04/11/2019 Báo cáo ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh vềtóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Tải về
Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 14/11/2019, Triệu trập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 14/11/2019 Quyết định triệu trập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Đại biểu HĐND tỉnh 15/11/2019 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của Đại biểu HĐND tỉnh Tải về
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 09/12/2019 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Quyết định số 22/QĐ-HĐND, ngày 19/12/2016 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 19/12/2019 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười hai (Kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tải về
Thông báo số 03/TB-HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thứ 13-Kỳ họp bất thường- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 07/04/2020 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 13-Kỳ họp bất thường- HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Quyết định số 04/QĐ-HĐND về Triệu tập kỳ họp thứ 13 -Kỳ họp bất thường- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 08/04/2020 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 -Kỳ họp bất thường- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 04 về kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 20/04/2020 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 56/KH-HĐND, Về việc tổ chức kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/05/2020 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 10/TB-HĐND, Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/05/2020 Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 17/TB-HĐND, Kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 13/07/2020 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Kế hoạch số 109/KH-HĐND về việc Tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 21/08/2020 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Quyết định số 08/QĐ-HDND Triệu tập kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 24/08/2020 Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Thông báo số 20/TB-HĐND, Về kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 01/09/2020 Thông báo về Kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Thông báo số 21, ngày 27/10/2020 về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/10/2020 Thông báo về Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Kế hoạch số 156 ngày 27/10/2020 về Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/10/2020 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Kế hoạch số 162 KH-HĐND, ngày 02/11/2020 V/v Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/11/2020 Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Quyết định số 13 ngày 17/11/2020 Triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/11/2020 Quyết định Triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
Thông báo số 26/TB-HĐND, ngày 9/12/2020 về Kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/12/2020 Thông báo Kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về

Thống kê truy cập

  • Đang online: 3
    Tuần này: 2797
  • Trong tháng: 20328
    Tất cả: 1128401

Liên kết website