Thứ 3 Ngày 28/9/2021

Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai kế hoạch giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 07 - 11 - 2018
Lượt xem: 100
100%

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018; Căn cứ thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh và thông báo số 18/TB-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công nhiệm vụ giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021,  Ban Kinh tế - Ngân sách đã ban hànhKế hoạch số 213/HĐND-KTNS ngày 23/10/2018về Giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh để tiến hành làm việc tại các sở, ngành có liên quan nhằm giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.

 

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 6 đến 26/11/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ thực hiện giám sát trực tiếp tại 7 cơ quan, đơn vị có liên quan đến các nội dung cần thẩm tra gồm: thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tỉnh Nam Định; thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; thẩm tra các đề án, dự thảo Nghị quyết: Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã (Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến), huyện Ý Yên, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017, Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019, Kế hoạch đầu tư công năm 2019, Đề án xây dựng phương án giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì, tham dự buổi làm việc có các đồng chí là lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, các thành viên Ban, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và các Chuyên viên tham mưu, giúp việc Ban Kinh tế - Ngân sách.

 

Ngày 6/11/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành buổi làm việc đầu tiên tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Vũ Văn Yên – Giám đốc, đại diện Kho bạc Nhà nước tỉnh báo cáo về các nội dung theo yêu cầu của Ban, các thành viên đoàn giám sát đã có ý kiến trao đổi, thảo luận với đơn vị, tập trung vào các nội dung như phân tích về cơ cấu nguồn thu và những vấn đề đặt ra trong đảm bảo cân đối ngân sách; về giải ngân vốn và thu hồi vốn tạm ứng trong đầu tư xây dựng cơ bản; về kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán đối với năm ngân sách 2017; về đặc điểm tình hình, nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến thu ngân sách và chi ngân sách trong năm; về kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, công tác nâng cao chất lượng kiểm soát chi… đồng thời đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ một số kiến nghị của đơn vị.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ trì buổi làm việc đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước tỉnh và đề nghị đơn vị cần lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi, khi có phát sinh vấn đề bất cập so với quy định hoặc khó khăn, vướng mắc, khó thực hiện cần có phương án kiến nghị kịp thời đến các cấp có thẩm quyền, có liên quan. Ngày 7/11/2018, Đoàn tiếp tục làm việc tại Cục thuế tỉnh về nội dung liên quan đến quyết toán thu ngân sách năm 2017, tình hình và kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2018 và dự toán thu ngân sách năm 2019. Kết quả giám sát tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh giúp cung cấp thêm thông tin cho Ban Kinh tế - Ngân sách khi thực hiện thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2017, dự toán năm 2019.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai kế hoạch giám sát, thẩm tra trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh nhiệm...(10/11/2021 2:10 CH)

Phát triển sản xuất công nghiệp an toàn, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh(26/10/2021 11:07 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2018(29/08/2018 4:17 CH)

°
127 người đang online