Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh Nam Định

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
Lượt xem: 459
100%

 

 

 Họ và tên: Bùi Trung Kiên

Ngày tháng năm sinh: 09/01/1977

Chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 


 

  

Họ và tên: Ngô Đức Cảnh

Ngày tháng năm sinh: 12/12/1964

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

 

 

 


 

Họ và tên: Vũ Hải Phương

Ngày tháng năm sinh: 16/4/1965

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

 


 

 

 

Họ và tên: Đinh Thị Gấm

Ngày tháng năm sinh: 02/4/1978

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân(14/10/2021 9:38 SA)

Phòng Công tác Quốc hội(13/10/2021 9:40 SA)

Phòng Hành chính tổ chức quản trị(13/10/2021 9:46 SA)

°
17 người đang online