Thứ 3 Ngày 28/9/2021

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thẩm tra trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 22 - 11 - 2021
Lượt xem: 128
100%

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-PC ngày 01/11/2021 về việc thẩm tra trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh đối với các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực pháp chế được trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

 

Trong các ngày 11, 15,16, 17  tháng 11/2021, Ban Pháp chế đã làm việc vớiCông an tỉnh, Sở Nội vụ,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để thẩm tra 10 báo cáo và 07 đề án, dự thảo nghị quyếtĐồng chí Lê Văn Lợi – Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế chủ trì các buổi thẩm tra. Tham gia Đoàn thẩm tra có các thành viên Ban Pháp chế, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo phòng Công tác HĐND, chuyên viên Văn phòng trực tiếp tham mưu, giúp việc Ban Pháp chế.

Đồng chí Lê Văn Lợi – Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra

Tại các buổi làm việc, Ban Pháp chế đã ghi nhận đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, thể hiện sự đồng tỉnh ủng hộ của Ban pháp chế đối với các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng thời các thành viên Ban cũng nêu một số vấn đề,đề nghị các cơ quan giải trình, làm rõ như: Cơ sở đề xuất quy địnhdiện tích nhà ở tối thiểu do thuê, mượn, ở nhờ là 10m2 để được đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh; làm rõ căn cứ pháp lý cũng như cơ sở thực tiễn để đề xuất mức hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư khi thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp thôn (xóm), tổ dân phố; đề nghị rà soát bổ sung đầy đủ các chức danh cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố bị dôi dư khi sáp nhập để quy định chính sách hỗ trợ bảo đảm đồng bộ, phủ khắp các đối tượng; xem xét bổ sung các nội dung quy định chuyển tiếp để các chính sách có sự kế thừa, liên tục, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các đối tượng chịu sự tác động; đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo đặc biệt quan tâm, tuân thủ đúng trình tự thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn thẩm tra, các cơ quan chuyên môn đã giải trình cụ thể từng nội dung với Đoàn thẩm tra, đồng thời tiếp thu ý kiến để tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn về nhiệm vụ quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ...(08/11/2021 2:32 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện Luật Thi đua,...(08/11/2021 2:16 CH)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(20/10/2021 7:44 SA)

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ hợp thứ bảy HĐND tỉnh đến nay(30/09/2021 11:13 SA)

Giám sát trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Văn hóa – Xã hội...(30/09/2021 11:09 SA)

°
182 người đang online