Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
Lượt xem: 315
100%

HĐND huyện Nghĩa Hưng khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa long trọng tổ chức kỳ họp thứ 3 Về dự kỳ họp có: Đại tá Lương Văn Kiểm - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Ông Sái Hồng Thanh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Ông Phạm Tiến Trường – Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Ông Trần Văn Dương – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn…

 

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Song, dưới sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền; sự nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện vẫn giữ được ổn định và phát triển. Về lĩnh vực kinh tế: Tốc độ phát triển giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện đạt 9,76%. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 61,8 triệu đồng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai: Đến tháng 6/2021 huyện có thêm 6 xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, huyện đã trình hồ sơ bổ sung đề nghị tỉnh thẩm định thêm 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Còn lại, 7 đơn vị trong huyện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định đạt nông thôn mới nâng cao vào đầu năm 2022. Trong năm, Huyện đã đẩy công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án và nhiều dự án có vốn đầu tư lớn được triển khai trên địa bàn huyện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. An sinh xã hội được thực hiện tốt, bảo đảm giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho người có công và các đối tượng theo quy định. Ngành giáo dục – đào tạo tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện và triển khai kế hoạch giảng dạy đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngành y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện được giữ vững…

Sau Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện. Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Trong bối cảnh chung của cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh Covid 19. Năm đầu nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Tích cực, chủ động tham mưu cho HĐND huyện cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các đơn vị có liên quan, tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện. Các Nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đã quyết định những chủ trương, chính sách, biện pháp quan trọng để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo: Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác chỉ đạo điều hành năm 2022. Kết quả năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 về: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện. Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện còn xem xét nhiều nội dung quan trọng như: các tờ trình của UBND huyện; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện.

Sau khi Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ký kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, ông Trần Văn Dương – Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu, tiếp thu, giải trình làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kết thúc kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 huyện Nghĩa Hưng. Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 HĐND huyện khóa XIX , nhiệm kỳ 2021 -2026.  Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hưng tại cơ sở Nghĩa Tân. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học thị trấn Quỹ Nhất. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà học + chức năng 2 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Nghĩa Châu. Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Nghĩa Phong …

Ông Sái Hồng Thanh – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Sái Hồng Thanh – Chủ tịch HĐND huyện khẳng định các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Để các Nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: ngay sau kỳ họp đề nghị UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; đề nghị UBND huyện tập trung hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 ở mức cao nhất. Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa hiệu quả trong phòng chống dịch, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Tỉnh thực hiện trên địa bàn huyện…

Sau một ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

HĐND huyện Nam Trực đổi mới, nâng cao công tác giám sát(05/07/2022 9:36 SA)

HĐND huyện Xuân Trường tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ...(24/03/2022 10:50 SA)

HĐND thành phố Nam Định tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất(21/03/2022 8:02 SA)

HĐND thành phố Nam Định khóa XVII tổ chức kỳ họp thứ ba(16/12/2021 8:04 SA)

HĐND huyện Ý Yên khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ ba(09/12/2021 1:56 CH)

°
261 người đang online