Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 27/04/2023
Trích yếu Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.pdf
°
201 người đang online