Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nam Định - Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 


Họ và tên: Lê Văn Lợi 

Ngày tháng năm sinh:  19/01/1980

Chức vụ:  Trưởng Ban - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

 


 

Họ và tên: Đinh Thanh Hoan

Ngày tháng năm sinh: 9/4/1977

Chức vụ: Phó trưởng Ban - Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

 

 

ỦY VIÊN BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH
 

1.Ông Chu Minh Hải - Phó Trưởng phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy
2. Ông Nguyễn Sơn Hải - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định
3. Ông Trần Văn Kiểm - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
4. Bà Lương Thị Thu Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.
5. Ông Lê Xuân Thanh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
6. Ông Phạm Chiến Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên
7. Bà Trần Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định