Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nam Định - Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

Họ và tên: Mai Thanh Long

Ngày tháng năm sinh: 05/9/1969

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban - Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

Họ và tên: Dương Thị Tươi

Ngày tháng năm sinh: 05/5/1975

Chức vụ: Phó Trưởng Ban - Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh

 


 

   

 

ỦY VIÊN BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH
 

 

1. Ông Nguyễn Quốc Hiếu - Đại tá, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
2. Ông Triệu Văn Thái - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Định
3. Ông Trần Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc sở VHTT và DL
5. Bà Bùi Ánh Nguyệt - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
6. Bà Lê Thị Thúy Nhài - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
7. Bà Đặng Thị Vân - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh