HĐND huyện Xuân Trường tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

  Sáng ngày 22/3/2022, HĐND huyện Xuân Trường tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có ông Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các ông bà trong BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND -UBND- UB MTTQ huyện; các ông bà là đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Phòng Nội Vụ, TCKH, KT&HT, TN&MT huyện.

anh tin bai

Ông Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

anh tin bai

Ông Ngô Đức Hoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện thông báo nội dung chương trình kỳ họp


    Kỳ họp thứ 5 – Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 là kỳ họp quan trọng nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tại Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đối với ông Ngô Doãn Dự - Nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện và bầu bổ sung ông Vũ Trường Khánh - Trưởng phòng TN-MT huyện là Uỷ viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực TN-MT nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

anh tin bai

Ông Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT Thường trực UBND huyện giới thiệu nhân sự bầu

Ủy viên UBND huyện phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

anh tin bai

    Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND huyện. Tờ trình đề nghị việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất và Tờ trình đề nghị phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện; Tờ trình về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2019 đến năm 2021”. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện.

anh tin bai
anh tin bai

    Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND đã thành công tốt đẹp. 100% các đại HĐND huyện đã nhất trí thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn cấp quyền sử dụng đất; Nghị quyết phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Về việc thự hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, KDC NTM kiểu mẫu của huyện và các xã, thị trấn từ năm 2019 đến năm 2021” của HĐND huyện; Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện  khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung  Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp đã góp phần thành công của kỳ họp. Về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ngay sau kỳ họp, UBND huyện cụ thể hoá các Nghị quyết và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các nghị quyết để trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh đảm bảo với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2022, Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 HĐND huyện; đổi mới, nâng cao chất lượng công tắc tiếp xúc cử tri; thực sự lắng nghe, tìm hiểu, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện. Đại biểu HĐND huyện dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tích cực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri nơi ứng cử; chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện./.