Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua số 02

Sáng ngày 7/4/2022tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 02. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Lịch, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện 07 Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, sở Nội vụ, sở Văn hóa Thể thao và du lịch, sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài phát thanh -Truyền hình tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Minh Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cơ bản nhất trí với các nội dung: Giao ước thi đua; Quy chế hoạt động; Kế hoạch hoạt động của Cụm và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022; trao đổi, kinh nghiệm giữa các đơn vị trong cụm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng và hoạt động công đoàn, tham quan học tập mô hình, điển hình tiên tiến; khuyến khích các đơn vị trong cụm tổ chức sinh hoạt chuyên đề…đồng thời bổ sung thêm một số nội dung để góp phần thực hiện đảm bảo thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn trong Cụm ngày càng vững mạnh, góp phần thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Lê Quang Minh đã tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, nhấn mạnh: Các công đoàn cơ sở trong cụm cần tập trung thực hiện tốt Giao ước thi đua năm 2022, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động của cụm trong năm; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiến tới chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 7 cơ quan Cụm thi đua số 2 đã ký Giao ước thi đua với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Thanh Long