Tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Với sự vào cuộc tích cực của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thời gian qua nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần tạo đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khảo sát công tác xét nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trực.

Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tập trung thực hiện theo quy trình chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, phân loại kiến nghị sau các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để chuyển các cấp, các ngành chức năng xem xét giải quyết đến việc tổ chức khảo sát, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cụ thể, ngay sau tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc phân loại, giải quyết, trả lời cử tri; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, các Tổ và các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát để nắm bắt tiến độ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hội nghị giải quyết kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, góp phần quan trọng giải quyết sớm và làm rõ những kiến nghị của cử tri nhiều địa phương quan tâm, trong đó những vấn đề “nóng”, những vấn đề nhạy cảm của đời sống xã hội và những đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài đã được các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành quan tâm xem xét giải quyết.

Từ sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 34 vấn đề của cử tri quan tâm kiến nghị chuyển đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố để xem xét, giải quyết theo quy định. Hầu hết các kiến nghị của cử tri đều được UBND tỉnh giải quyết, trả lời thỏa đáng; trong đó nhiều kiến nghị của cử tri được các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm giải quyết dứt điểm. Điển hình như cử tri huyện Mỹ Lộc kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư khi thực hiện dự án Khu công nghiệp Mỹ Thuận phải ký cam kết bảo vệ môi trường; xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo việc tiêu thoát nước, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân khi dự án được triển khai và đi vào hoạt động. Ý kiến này được UBND tỉnh tiếp thu. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Thuận được khởi công xây dựng ngày 25-11-2021, đến nay tiến độ đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhất là các nội dung về bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải công khai chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường tại trụ sở để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường xuyên suốt quá trình hình thành, xây dựng, hoạt động của Khu công nghiệp Mỹ Thuận. Hay xuất phát từ thực tế việc xử lý rác thải do mô hình lò đốt rác ở các xã, thị trấn và các bãi chôn lấp tập trung hoạt động chưa hiệu quả hoặc quá tải, gây ô nhiễm môi trường, cử tri các địa phương kiến nghị với tỉnh có cơ chế về xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung quy mô lớn, liên huyện. Ý kiến này UBND tỉnh đã ban hành 4 văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng các khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung quy mô cấp vùng, huyện. UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương rà soát, có biện pháp cải tạo, nâng cấp sử dụng có hiệu quả công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiện tại; đến nay, đã có 135 xã, thị trấn thực hiện cải tạo khu xử lý rác thải tập trung. Trên địa bàn tỉnh đã có 164/226 xã, phường, thị trấn thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; qua đó đã góp phần giảm thiểu được 30-50% lượng rác thải sinh hoạt được chôn lấp, xử lý tại các khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Liên quan đến kiến nghị của cử tri trong tỉnh về hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện và y tế cơ sở tại các xã, phường, thị trấn để phục vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Ý kiến này được UBND tỉnh tiếp thu, đưa vào nội dung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế về đầu tư 13 dự án khởi công mới với quy mô đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp 66 cơ sở y tế tuyến xã; tổng mức đầu tư dự kiến 165,4 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ tám (giải quyết công việc phát sinh đột xuất), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về việc: Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 66 trạm y tế tuyến xã và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh…

Từ kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 đến nay đã có 22 kiến nghị (chiếm 64,5%) đã được UBND tỉnh giải quyết dứt điểm, trả lời thỏa đáng và đang được triển khai thực hiện. Đối với những kiến nghị đòi hỏi nguồn lực lớn để thực hiện, hoặc chưa thể thực hiện ngay do khách quan, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt trách nhiệm của mình, có giải pháp xử lý tạm thời trước mắt, đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Những kiến nghị chưa thể thực hiện do quy định của pháp luật chưa cho phép, hoặc liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh đã báo cáo, đề nghị Trung ương xem xét, giải quyết và thông tin đầy đủ để cử tri hiểu và đồng thuận. 

Để việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời, thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và triển khai các biện pháp phù hợp, hiệu quả để giải quyết tốt hơn nữa kiến nghị của cử tri, tạo niềm tin vững chắc của cử tri và nhân dân đối với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống./.

baonamdinh.com.vn