Giám sát công tác kiểm soát thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022

Thực hiện kế hoạch giám sát trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 9-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Kho bạc Nhà nước Nam Định về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; thực hiện công tác khóa sổ Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022 và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. Kết quả 10 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước là 6.253.321 triệu đồng, đạt 94,7% dự toán và bằng 127% so với cùng kỳ. Ước thu ngân sách Nhà nước năm 2022 là 7.356.928 triệu đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2022 (từ ngày 1-1-2022 đến hết ngày 31-10-2022) là 12.898.763 triệu đồng, đạt 77,3% dự toán. Ước chi ngân sách Nhà nước năm 2022 là 15.680.982 triệu đồng… 

Tại buổi làm việc, Kho bạc Nhà nước Nam Định nêu một số khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, quy định pháp luật đối với việc chi thường xuyên, báo cáo tài chính Nhà nước, chi đầu tư xây dựng cơ bản… Đồng thời kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh một số nội dung như: Sớm ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đối tượng và nội dung chi cho các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức và danh mục tài sản đặc thù để năm 2023 khi tổng hợp báo cáo tài chính Nhà nước năm 2022 được đầy đủ theo đúng quy định. Chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án). Đồng thời, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng… nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Sớm ban hành các quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán thu hồi tạm ứng hoặc nộp trả ngân sách đối với các dự án có dư tạm ứng quá hạn nêu trên.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan ghi nhận những kết quả đạt được của Kho bạc Nhà nước Nam Định trong việc thực hiện công tác kiểm soát thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, bổ sung và hoàn thiện nội dung báo cáo theo yêu cầu Đoàn giám sát. Đối với những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong công tác chi ngân sách, nhất là nội dung chi các giải thể thao do địa phương tổ chức, đồng chí yêu cầu Kho bạc Nhà nước Nam Định xây dựng riêng báo cáo bổ sung, giải trình làm rõ báo cáo với HĐND, UBND tỉnh xem xét, giải quyết đảm bảo theo quy định./.

baonamdinh.com.vn