Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng phía Nam đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040.
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ mười một
Tài liệu đính kèm g xay dung khu chuc nang phia Nam do thi Rang Dong, den 2040100620201115.pdf
°
130 người đang online