Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch số: 58/KH-HĐND
Ngày ban hành 14/04/2017
Trích yếu Kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về "Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định"
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của Ban Kinh tế- Ngân sách
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm en de ve moi truong cua ban kt-ns030620180605.doc
°
231 người đang online