Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 30/05/2019
Trích yếu Tờ trình về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận; Bổ xung danh mục dự án phải thu hồi đất, phê duyệt bổ xung danh mục dự án chuyển mục dích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định...(tài liệu gửi lần 2)
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2016-2021
Loại văn bản Kỳ họp thứ tám-Kỳ họp bất thường
Tài liệu đính kèm a duoc HDND tinh thong qua, chap thuan b.sung d.muc DA phai thu hoi dat & chuyen m.dich SDDKH2019300520190238.pdf
°
213 người đang online