Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 137
100%

 

Ngày 18-4, Ban TVTU tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Nhà văn hóa 3-2 tỉnh đến các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh. Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa 3-2 tỉnh có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu các địa phương có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban TVTU, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh. GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Chuyên đề.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng sâu rộng hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, lan tỏa đến toàn quân, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Trong thời gian tới, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với những đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức được hội nghị trực tuyến, hoặc đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhưng chưa triệu tập hết số lượng đảng viên, Ban TVTU yêu cầu phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên theo hình thức phù hợp như học truyền thống, qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội, đoàn thể… Bên cạnh học tập chuyên đề cần tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 29 ngày 6-12-2021 của Ban TVTU về việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ cấp mình, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” với các nội dung: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về năng lực chuyên môn của người cán bộ; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ; Đảng bộ tỉnh Nam Định vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình hiện nay.

GS.TS Phùng Hữu Phú truyền đạt những nội dung chính tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh trân trọng cảm ơn GS.TS Phùng Hữu Phú với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng đã truyền đạt nhiều nội dung mới gắn với thực tiễn sinh động đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và đến cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ nội dung Chuyên đề năm 2022, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để vận dụng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028(12/05/2023 11:08 SA)

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh(12/05/2023 7:32 SA)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức chương trình “Tháng 3 biên...(27/03/2023 9:41 SA)

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI): Cần có quy định cụ thể chi tiết hơn chính sách bồi...(16/03/2023 8:12 SA)

Hoạt động thanh niên hướng tới tết Quý Mão 2023(19/01/2023 4:05 CH)

°
143 người đang online