Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh
Ngày ban hành 25/08/2022
Trích yếu Tài liệu kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh - Giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu đính kèm Tai lieu Ky hop 8 HDND tinh.rar
°
185 người đang online