Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 15/12/2022
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Nghị quyết Kỳ họp thứ 9.rar
°
25 người đang online