Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
https://hdnd.namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=1830

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri xã Bình Minh (Nam Trực) (23/11/2022)

Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 22-11, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực...

Thông báo địa chỉ, thời gian tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (10/11/2022)

Ngày 7-11-2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV để đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo...

Đổi mới hoạt động thẩm tra của Hội đồng nhân dân các cấp (16/11/2022)

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 mà HĐND tỉnh đặt...

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX (21/11/2022)

Sáng 21-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX họp hội nghị lần thứ 17 thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển...

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định ... 24/11/2022 24/12/2022 Chi tiết
°
163 người đang online