Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
https://hdnd.namdinh.gov.vn/portal/pages/van-ban/v.aspx?uid=1852

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX (25/05/2023)

Sáng 25-5, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội...

Phân định 3 cấp độ phòng thủ dân sự để ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa (25/05/2023)

Chiều 24-5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng...

/portal/admin/modules/quan-tri-lien-ket-anh.aspx

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày cập nhật Ngày hết hạn Chi tiết
°
644 người đang online