Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 07/07/2023
Trích yếu Tài liệu kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tài liệu kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh - Gửi đợt 1.rar | Tài liệu kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh-Gửi đợt 2.rar | Tài liệu kỳ họp thứ 12 - Gửi đợt 3.rar | Tài liệu kỳ họp 12 HĐND tỉnh - Gửi đợt 4.rar
°
71 người đang online