Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 9
Ngày ban hành 05/12/2022
Trích yếu Tài liệu Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh
Tài liệu đính kèm Tài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh - lần 2.rar | Tài liệu ky họp thứ 9 HĐND tỉnh - lần 3.rar | f70d9378c2f893dTài liệu kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh- gửi lần 1.rar
°
131 người đang online