Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 02/12/2023
Trích yếu Tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 - Gửi đợt 1
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Gửi đợt 1.rar | Tài liệu kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Gửi đợt 2.rar
°
443 người đang online