Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 07/11/2023
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 14 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh.rar
°
406 người đang online