Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 19/07/2023
Trích yếu Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.rar
°
250 người đang online