Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Nội dung
Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 29/04/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 24/04/2022 Tài liệu kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
1 
°
370 người đang online