Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Tài liệu kỳ họp thứ 10
Ngày ban hành 21/04/2023
Trích yếu Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Tài liệu kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.rar
°
372 người đang online