Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Đăng ngày 16 - 08 - 2022
Lượt xem: 495
100%

Toàn tỉnh hiện có 5.966 đại biểu HĐND 3 cấp. Để nâng cao chất lượng đại biểu HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh luôn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy; bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện để đại biểu hoạt động… Nhờ đó đã nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND các cấp, góp sức xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Đại biểu HĐND tỉnh khảo sát tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện các quy định của pháp luật, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND các cấp trong tỉnh đã kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền. Trong đó, HĐND tỉnh có 7 đại biểu hoạt động chuyên trách; Thường trực HĐND tỉnh có 5 đồng chí, gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng Ban Pháp chế. Các đại biểu HĐND tỉnh được chia thành 10 tổ theo đơn vị hành chính huyện, thành phố. HĐND các huyện, thành phố có tổng cộng 350 đại biểu HĐND; HĐND các xã, phường, thị trấn có 556 đại biểu; Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng 2 Ban HĐND. Để tạo thuận lợi cho đại biểu HĐND các cấp thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các chế độ, chính sách, quy định đối với đại biểu HĐND tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trên cơ sở đó, HĐND các cấp phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp ban hành các Quy chế phối hợp hoạt động, phối hợp trong thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cũng như chuẩn bị các kỳ họp HĐND. Đặc biệt, HĐND các cấp trong tỉnh đã tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, cung cấp và trang bị thêm phương tiện làm việc cho đại biểu. Tiêu biểu như việc thực hiện chủ trương “kỳ họp HĐND không giấy” và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, HĐND tỉnh đã tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý văn bản HĐND tỉnh; hỗ trợ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 một phần kinh phí để trang bị máy tính bảng phục vụ việc cập nhật thông tin, trao đổi tài liệu và hội họp trực tuyến. HĐND tỉnh đã đặt báo Người đại biểu Nhân dân hàng ngày, trang bị sổ tay, bút, trang phục cho các đại biểu. Mặt khác, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu Quốc hội) tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND do Bộ Nội vụ tổ chức; duy trì hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố và trao đổi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh. Qua đó, giúp các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động; có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn để áp dụng vào thực tế hoạt động. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh, Sở Nội vụ tổ chức 5 lớp tập huấn cho 350 đại biểu HĐND cấp huyện. Thường trực HĐND tỉnh đã phân công lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ báo cáo viên tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình hoạt động HĐND tỉnh luôn hỗ trợ, hướng dẫn HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã khi có những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động chuyên môn… 

Với các giải pháp tích cực, đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trong tỉnh tổ chức gần 1.000 kỳ họp với khối lượng công việc lớn, quyết sách nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh vẫn còn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tại một số HĐND huyện, xã đại biểu HĐND chuyên trách chưa đảm bảo về số lượng nên đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Một số đại biểu HĐND chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến cụ thể vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện, cấp xã; một số đại biểu HĐND huyện chưa tham gia đầy đủ việc tiếp xúc cử tri với địa phương nơi mình ứng cử; nghiệp vụ, kỹ năng giám sát của các thành viên tham gia Đoàn giám sát còn hạn chế nên chất lượng giám sát chưa cao; một số thành viên các ban, tổ đại biểu HĐND chưa tham gia đầy đủ các hoạt động của ban và của tổ đại biểu. Một số đại biểu HĐND còn nể nang, ngại va chạm trong hoạt động thảo luận; chất vấn tại kỳ họp, chủ yếu tập trung vào các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách... Từ đó, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chung của HĐND các cấp.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong giai đoạn mới, thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của đại biểu HĐND, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu HĐND và Thường trực HĐND, các ban của HĐND để kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND. Thường xuyên bồi dưỡng, giao ban, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu HĐND cần chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của địa phương để tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm tra, thảo luận, tiếp xúc cử tri và quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của HĐND, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tuyên dương, khen thưởng con CBCC-NLĐ về thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023(22/08/2023 8:54 SA)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND “Tri ân các anh hùng liệt sĩ” (28/07/2023 8:50 SA)

Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028(12/05/2023 11:08 SA)

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh(12/05/2023 7:32 SA)

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức chương trình “Tháng 3 biên...(27/03/2023 9:41 SA)

°
305 người đang online