Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Đăng ngày 26 - 08 - 2022
Lượt xem: 243
100%

Chiều ngày 26/8/2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ tám để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và thảo luận, quyết nghị một số cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

 

Quang cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIX xem xét và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án các dự án đầu tư công; điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất, điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 7 Nghị quyết: Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án các dự án đầu tư công. Quyết định chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030, cụ thể: Điều chỉnh hướng tuyến Đường tỉnh 488B với điểm đầu tại nút giao Km167+150/QL.21 theo tuyến tránh thị trấn Cát Thành đến cống Chéo xã Trực Thanh, sau đó tiếp tục đi theo đường cũ và kết thúc tại Đường tỉnh 490C, chiều dài tuyến khoảng 13,5km; quy hoạch đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. Điều chỉnh tên Đường tỉnh 490B (tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) thành Đường tỉnh 490. Điều chỉnh tên Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển thành Đường tỉnh 484. Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20ha đất rừng phòng hộ thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 66 trạm y tế tuyến xã.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh khẳng định: Những nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng; là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành của tỉnh kịp thời triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực; Thường trực HĐND, các ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri(22/11/2023 4:09 CH)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ý Yên(20/11/2023 2:58 CH)

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ý Yên(16/11/2023 11:53 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh(14/11/2023 3:24 CH)

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nam Tiến, huyện Nam Trực(14/11/2023 2:47 CH)

°
328 người đang online