Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 08 - 09 - 2022
Lượt xem: 143
100%

Sáng 7-9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác đấu tranh phòng, chống ma túy tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB và XH). Tham gia buổi giám sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở LĐ - TB và XH, tính đến 15-6-2022, trên địa bàn tỉnh có 3.206 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở 175/226 xã, phường, thị trấn. Thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, Sở LĐ- TB và XH đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, ban hành các văn bản để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân tham gia phát giác, đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, xóa dần mặc cảm, kỳ thị với người nghiện ma túy. Công tác quy hoạch, chuyển đổi và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho hệ thống cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ; đội ngũ làm công tác dự phòng, điều trị nghiện ma túy cơ bản được kiện toàn, năng lực thực hiện nhiệm vụ được nâng cao; các cơ sở cai nghiện được quan tâm đầy tư xây dựng cơ sở vật chất. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy. Giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2022, Sở đã phối hợp với các địa phương và Công an tỉnh rà soát, đưa vào danh sách quản lý trên 22 nghìn lượt đối tượng nghiện ma túy; vận động, thuyết phục cai nghiện tự nguyện bằng các hình thức cho 2.013 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc cho 377 đối tượng; thực hiện quản lý sau cai nghiện cho 484 lượt đối tượng; hướng dẫn, giúp đỡ tư vấn sau cai để phòng chống tái nghiện cho 484 lượt đối tượng; hỗ trợ học nghề, tìm việc làm cho 210 lượt đối tượng.

Tại buổi giám sát, Sở LĐ - TB và XH kiến nghị với các Bộ: LĐ- TB và XH, Tài chính sớm ban hành thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; ban hành, triển khai Dự án nâng hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy; ban hành thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và bố trí nhân lực cho đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Đầu tư kinh phí xây dựng một số phân khu theo quy định của Luật Phòng chống ma túy 2021 tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; điều chỉnh tăng mức hưởng các loại phụ cấp, mức hỗ trợ tiền trực ca đêm đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy...

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của Sở LĐ-TB và XH, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của cấp trên về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức cho nhân dân về phòng, chống ma túy, nhất là đối với tầng lớp thanh, thiếu niên về tác hại của chất ma túy, kỹ năng phòng tránh ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong theo dõi, quản lý, giám sát, động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện nhằm hạn chế tỷ lệ tái nghiện; quan tâm đến việc hỗ trợ học nghề, tìm việc làm cho người sau cai nghiện. Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của Sở LĐ- TB và XH để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh(28/09/2023 3:34 CH)

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất(29/08/2023 10:40 SA)

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp(28/08/2023 9:53 SA)

Phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị...(28/08/2023 8:35 SA)

Phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội...(27/08/2023 11:42 SA)

°
115 người đang online