Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

UBND tỉnh thông qua báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
Lượt xem: 1.489
100%

Ngày 31-10, UBND tỉnh đã tổ chức họp thông qua báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Kinh tế Ngân sách, Pháp chế của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh…

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 

Theo dự thảo báo cáo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động, hiệu quả của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực với 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, cao hơn mức trung bình cả nước. 

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Trong đó: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10%; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tăng 14,3%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 17%; Thu ngân sách Nhà nước ước tăng 25% so với năm 2022; Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng 17%; Dư nợ tín dụng ước tăng 11% so với đầu năm,…

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 

Ước đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao (đạt 93,6%) và 25/188 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 13,3%)… Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh. Công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã hoàn thành rà soát hồ sơ để sớm trình HĐND tỉnh thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ… Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả; an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn được thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.
 

Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu: Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh) tăng từ 10-10,5%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 14,5% trở lên, giá trị xuất khẩu đạt từ 3,5 tỷ USD trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 18% trở lên; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 11,3 nghìn tỷ đồng; Có thêm 7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 huyện đủ điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 huyện cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Lãnh đạo Cục thống kê phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo Cục thống kê phát biểu tại Hội nghị.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: Báo cáo ước tình hình thực hiện năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 là báo cáo sẽ trình kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh cuối năm 2023 nên cần chính xác, ngắn gọn nhưng phải đánh giá đầy đủ, cụ thể những kết quả đã đạt được; phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong đó chú trọng nêu bật bối cảnh năm 2023 là thời kỳ hậu COVID-19, tình hình thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng lớn tới thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuy nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, bền vững như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt mức cao nhất từ trước đến nay và cao hơn bình quân chung của cả nước; Sản xuất nông nghiệp ổn định, được mùa, được giá; Chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả khả quan; Hệ thống kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư xây dựng...

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương thống nhất thể hiện trong báo cáo một số chỉ tiêu trọng điểm như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 9,5%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD; Thu ngân sách Nhà nước đạt 12,3 nghìn tỷ đồng (hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra)... Trong năm 2024, tỉnh tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ và các quy hoạch xây dựng khác; Tập trung cao độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành thủ tục khởi công xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp Trung Thành, Hải Long, Nam Hồng...; Tập trung thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong đó hỗ trợ các huyện Giao Thủy, Nam Trực đạt NTM kiểu mẫu; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử...; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2030./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023(24/11/2023 8:28 SA)

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Đại đoàn kết...(15/11/2023 10:19 SA)

Đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại một số nước châu Âu(25/10/2023 9:20 SA)

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp...(20/10/2023 3:20 CH)

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX(12/10/2023 2:38 CH)

°
143 người đang online