Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX

Đăng ngày 24 - 04 - 2023
Lượt xem: 295
100%

Sáng 24-4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 - kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.
 

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.
 
Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp.
Các đồng chí Chủ tọa kỳ họp.
 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Để kịp thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết định triệu tập kỳ họp đột xuất. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua các nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, giáo dục - đào tạo, tài chính, xây dựng, nội vụ và an ninh trật tự; thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận để xem xét và quyết định các nội dung đảm bảo dân chủ, trí tuệ,  đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
 

Tại Kỳ họp,  lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành viên UBND tỉnh trình bày 16 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; Danh mục dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án; Ban hành Nghị quyết kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát; Bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định và hủy bỏ một số công trình dự án; Bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Đề án thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Đề án quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 26-4-2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định...

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
 

Thường trực HĐND tỉnh trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định được ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016. Các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra về các đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.
 

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường, đóng góp ý kiến vào nội dung các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Dương Thị Tươi đại diện Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với tờ trình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội của UBND tỉnh.
Đồng chí Dương Thị Tươi, Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra đối với tờ trình thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội của UBND tỉnh.
 
Đồng chí Giám đốc Sở TN và MT trình bày tại kỳ họp.
Đồng chí Giám đốc Sở TN và MT trình bày tại kỳ họp.
 

 (Báo Nam Định tiếp tục cập diễn biến kỳ họp).

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh(28/09/2023 3:34 CH)

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất(29/08/2023 10:40 SA)

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp(28/08/2023 9:53 SA)

Phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị...(28/08/2023 8:35 SA)

Phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội...(27/08/2023 11:42 SA)

°
255 người đang online