Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Giám sát công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 129
100%

Chiều 22-5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về "Thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2022" tại Sở Tư pháp. Dự buổi giám sát có đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp.

 

Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.
Đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.
 

Giai đoạn 2020-2022, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh nên công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Cơ quan Tư pháp các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai công tác xây dựng ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh, nhất là nhiệm vụ soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn của địa phương. Các sở, ban, ngành, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu UBND ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL tuân thủ nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Bên cạnh đó, quá trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL đã nhận được sự quan tâm, góp ý của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản; đảm bảo văn bản QPPL phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Kết quả trong 2 năm qua, tổng số văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành 331 văn bản QPPL để quy định, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong các văn bản QPPL của Trung ương; thực hiện đăng tải 461 văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nhìn chung, các văn bản do HĐND và UBND ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; việc niêm yết, đăng công báo và đăng tải đầy đủ các văn bản QPPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật và tạo thuận lợi cho người dân tra cứu các văn bản QPPL của tỉnh.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh. Sở Tư pháp đề xuất với Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Các cơ quan Trung ương kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết theo đúng quy định, tránh tình trạng nợ đọng văn bản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong việc áp dụng pháp luật. UBND tỉnh bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin cần thiết để đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý, cập nhật văn bản QPPL tại cơ quan, đơn vị...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục đưa ra kiến nghị, giải pháp phù hợp trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, nhất là việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ pháp chế ở các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố nhằm đảm bảo đủ về biên chế, có chất lượng về chuyên môn theo pháp luật quy định. Tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn giám sát, để bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị các cấp, các ngành chức năng giải quyết, góp phần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh(28/09/2023 3:34 CH)

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất(29/08/2023 10:40 SA)

Hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp(28/08/2023 9:53 SA)

Phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị...(28/08/2023 8:35 SA)

Phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội...(27/08/2023 11:42 SA)

°
103 người đang online