Thứ 3 Ngày 28/9/2021
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 01/12/2021
Trích yếu Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ tư
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp nhiệm kỳ 2021- 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 1. Chuong trinh ky hop thu tu (du kien).pdf
°
143 người đang online