Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành 06/12/2021
Trích yếu Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Văn bản của thường trực HĐND
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 30 TB.pdf
°
34 người đang online