Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 98/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/12/2021
Trích yếu Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 46. 98. NQ ban hanh Quy che bi mat nha nuoc cua HDND tinh.pdf
°
442 người đang online