Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 99/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/12/2021
Trích yếu Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực Nghị quyết kỳ họp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Tài liệu đính kèm 47. 99. NQ Ke hoach to chuc ky hop thuong le nam 2022.pdf
°
179 người đang online