Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Quyết định số 07/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 18/04/2022
Trích yếu Quyết định triệu tập kỳ họp thứ năm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Quyet dinh trieu tap ky hop thu 5 HDND tinh.pdf
°
32 người đang online