Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Thông báo kết quả Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 28/04/2022
Trích yếu Thông báo kết quả Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Ket qua ky hop thu 5 HDND tinh.pdf
°
47 người đang online