Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 24/05/2022
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm KH To chuc ky hop thương le giua nam 2022 HDND tinh.pdf
°
422 người đang online