Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 25/05/2022
Trích yếu Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf
°
35 người đang online