Thứ 3 Ngày 28/9/2021
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ sáu (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Ngày ban hành 08/06/2022
Trích yếu Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ sáu (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Nam Định
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm QĐ Triệu tập kỳ họp thứ sáu (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XIX, NK 2021-2026.pdf
°
87 người đang online